NÖROLOJİK TANI TESTLERİ

RANDEVU TALEP FORMU

  Nörolojik muayene, bir hastanın sinir sistemi sağlığını değerlendirmek için yaptığı kapsamlı bir muayene yöntemidir. Bu muayene nörolog tarafından yapılır. Nörolojik muayene, hastanın şikayetleri, tıbbi geçmişi ve bulguları dikkate alınarak gerçekleştirilir ve aşağıdaki adımları içerir:

  Hastanın Hikayesi: Doktor, hastanın şikayetlerini dinler ve tıbbi geçmişi hakkında bilgi alır. Şikayetlerin ne zaman başladığı, nasıl bir seyir izlediği ve eşlik eden semptomlar hakkında detaylı bilgi edinilir.

  Genel Muayene: Hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir. Nabız, kan basıncı, solunum hızı gibi vital işaretler kontrol edilir.

  Nörolojik Muayene

  Bu bölümde doktor, hastanın beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirir. Bu değerlendirme şunları içerebilir:

  Refleksler: Diz ve dirsek refleksleri gibi refleksler test edilir.

  Hassasiyet: Dokunma, ağrı ve titreşim gibi duyusal tepkiler kontrol edilir.

  Motor Fonksiyonlar: Kas gücü, hareket aralığı ve kas tonusu değerlendirilir.

  Koordinasyon ve Denge: Hastanın el-göz koordinasyonu, yürüme ve denge yeteneği incelenir.

  Görsel Muayene: Göz hareketleri, pupillerin reaksiyonu ve görme keskinliği kontrol edilir.

  İncelemeler: Bazı özel testler yapılabilir, örneğin, Babinski refleksi gibi nörolojik anormallikleri gösteren testler.

  Nörolojik Testler: Muayene sonrasında gerekirse nörolojik testler yapılabilir. Bunlar arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRG), bilgisayarlı tomografi (BT), elektromiyografi (EMG), beyin dalgası (EEG) testleri gibi görüntüleme ve aktivite testleri bulunabilir.

  Nörolojik muayene, hastanın sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirerek potansiyel nörolojik sorunları teşhis etmeye ve tedavi planlamasına yardımcı olur. Bu muayene, bir hastanın beyin, omurilik ve sinirlerle ilgili sağlık durumunu anlamak için önemli bir araçtır.