NÖROLOJİK TANI TESTLERİ

RANDEVU TALEP FORMU

  ENMG, kasların,sinirlerin, sinir köklerinin ve sinir-kas kavşağının elektriksel özelliklerinin ölçülmesine dayalı bir tanı yöntemidir. İki bölümden oluşur:

  1. Sinirlerin iletimlerinin ölçülmesi: Bu bölüm sinir iletim hız çalışmasından oluşur. Düşük bir elektrik verilerek sinir uyarımı yapılarak ölçüm kaydı alınır. Kasların hareket ettirilmesini sağlayan motor sinirler ve duyu algımızı sağlayan duysal sinirlerin ölçümü yapılır.
  2. Kasların incelenmesi: ENMG ‘nin ikinci bölümü tüm hastalarda kullanılmaz. Kas hastalıkları, sinir kökü değerlendirmesi, yüz felci, sinir kesisi, motor nöron hastalığı gibi durumlarda kas incelemesi yapılır. Kas incelemesi elektrik uyarısı verilerek değil özel yapılmış, ince ve tek kullanımlık iğne elektrot ile gerçekleştirilir. Cilt üzerinden ilgili kasa girilerek; istirahat halinde, hasta tarafından yapılan hafif kası ile ve maksimum kası yapılarak ekranda beliren dalga formları uzman doktor tarafından değerlendirilerek yapılır.

  Elektromiyografi (EMG), kasların elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılan bir tıbbi test ve inceleme yöntemidir. EMG, kasların kasılması sırasında ürettikleri elektrik sinyallerini kaydederek kas fonksiyonlarını değerlendirmeye ve sinir hasarı veya kas hastalıklarının teşhisine yardımcı olur.

  EMG Testinin Kullanıldığı Alanlar

  Sinir Tuzakları: Karpal tünel sendromu en sık sinir tuzağıdır ve EMG yapılmadan tanı konulamaz. El bileğinde median sinirin geçtiği tünelde sıkışması sonucu özellikle 4.-5. parmaklarda uyuşma karıncalanma şeklinde olsa da kişiden kişiye bu şikayetler farklılık göstermektedir. Tüm parmak uçlarında, elde uyuşma ya da ağrı, üst kola vuran ağrı şeklinde de olabilmektedir. Kubital tünel sendromu dirsekte ulnar sinir tuzaklanmasıdır. Masa başı iş yapanlarda, dirseğini dayama alışkanlığı olanlarda, telefonla uzun süre konuşanlarda sıklıkla görülmektedir. Peroneal sinir tuzağı da alt ekstremitede en sık görülen sinir tuzaklanması olup düşük ayak ile sonuçlanabilir. Namaz kılanlarda, bacak bacak üste atma alışkanlığı olanlarda peroneal nöropati daha sık görülür.

  Nöropatiler: En sık diyabetik polinöropati olarak karşımıza çıkan polinöropatiler vitamin eksiklikleri, böbrek hastalıkları, alkol kullanımı, madde kullanımı, genetik-ailevi geçişli, yoğun bakım yatışına bağlı, toksik madde maruziyeti, ileri yaş gibi bir çok nedene bağlı oluşabilmektedir. Tanısında mutlaka detaylı EMG analizi yapılmalıdır.

  Radikülopati: Servikal ve lomber radikulopati tanısı, hangi vertebral seviyede olduğunu belirlemede ve en önemlisi de ameliyat kararı vermeden önce mutlaka iğneli EMG yapılmalıdır. EMG incelemesi sonucuna göre fizyoterapi programı, tedavi planı ve cerrahi kararı alınmalıdır. MRI ve BT gibi görüntüleme yöntemleri tek başına yeterli değildir.

  Yüz Felci: Periferik fasiyal paralizi de iğne EMG ile mutlaka değerlendirme yapılarak sinir hasarının derecesi belirlenmeli ve total sinir hasarı varsa mikrocerrahiye yönlendirilmelidir. Sonuçlar yüz felci sonrası kaçıncı günde yapıldığına göre değişir, erken dönemde cerrahi daha faydalı olmakla birlikte tam karar verilmesi için 21 gün beklenmesinde fayda vardır.

  Sinir Hasarı Teşhisi: Sinirlerin kaslara ilettiği sinyallerin sağlığını değerlendirmek için kullanılır. Sinir hasarı durumunda, kaslardan gelen elektriksel sinyallerde anormallikler olabilir.

  Kas Hastalıkları: Kasların kendisindeki hastalıkların teşhisi için kullanılır. Örneğin, miyopati veya kas distrofisi gibi durumlar EMG ile değerlendirilebilir.

  Kas Zayıflığı veya Ağrı: Kas zayıflığı veya ağrı şikayetleri olan kişilerde kas aktivitesini değerlendirmek için kullanılabilir.

  EMG testi genellikle bir nöroloji uzmanı ve teknisyen tarafından yapılır. Elektrotlar kullanılarak kaslardan gelen elektriksel aktivite kaydedilir ve bu veriler bilgisayar tarafından analiz edilir.

  Sonuçlar, kasların normal çalışmasını veya potansiyel problemleri gösteren grafikler ve veriler şeklinde raporlanır. Kliniğimizde EMG testi aynı gün içerisinde yapılıp raporlanabilmektedir.