NÖROLOJİK HASTALIKLAR

RANDEVU TALEP FORMU

  İnme (beyin inmesi olarak da bilinir), beyne kan akışının aniden kesildiği veya azaldığı bir durumdur. Bu durum, beyindeki sinir hücrelerinin oksijen ve besinlerden yoksun kalmasıyla birlikte hızla hasar görmesine yol açar. İnme acil bir tıbbi durumdur ve hızlı müdahale gerektirir, çünkü beyindeki hücrelerin hasarı hızla ilerleyebilir ve kalıcı sakatlık veya ölüme neden olabilir.

  Öncelikli hedef inme tekrarını engellemek için etyolojisini tespit etmek ve doğru kan sulandırıcıyı başlamaktır. İnme beynin etkilendiği alana göre çok farklı nörolojik semptomlar oluşturabilmektedir. Konuşma bozukluğu, güçsüzlük, uyuşukluk, görme kusurları veya dengesizlik gibi olabilir. Fizik tedavi, ergoterapi, konuşma terapisti gibi rehabilitasyon programına olabildiğince hızlı başlamak tedaviden fayda görmekle doğru orantılıdır. TMS, tDCS ve tACS nöromodulasyon yöntemleri hastanın semptomuna göre planlanarak ve rehabilitasyonla kombine olarak yapıldığında oldukça etkilidir. Nöromodulasyon tedavilerinin de etkinliğinin tedaviye ulaşma hızı ile doğru orantılı olduğu ggösterilmiştir.

  İnme Türleri Nelerdir?

  İskemik İnme: İskemik inme, beyin dokusuna kan akışının kesilmesi veya azalması sonucu oluşur. Bu durum genellikle bir kan pıhtısı (trombüs) veya damar tıkanıklığı nedeniyle ortaya çıkar. İskemik inmeler, tıkanıklığın olduğu bölgeye göre farklı alt türlerde olabilir.

  Hemorajik İnme: Hemorajik inme, beyin dokusuna kanın sızması veya damarların çatlaması sonucu oluşur. Bu durum genellikle yüksek tansiyon veya damar zayıflığı nedeniyle ortaya çıkar. Hemorajik inmeler, kanın sızdığı bölgeye göre farklı alt türlerde olabilir.

  İnme belirtileri ani başlar ve şiddeti ve etkilediği alan kişiden kişiye farklılık gösterebilir.

  İnme Belirtileri Nelerdir?

  • Ani şiddetli baş ağrısı
  • Ani görme kaybı veya çift görme
  • Ani konuşma bozukluğu veya anlama güçlüğü
  • Ani baş dönmesi, denge kaybı veya koordinasyon bozukluğu
  • Yüzün bir tarafında veya kol/bacakta aniden güçsüzlük veya felç

  İnme tanısı, genellikle bir doktor tarafından fizik muayene, görüntüleme testleri (örneğin, BT taraması, MRG) ve kan testleri kullanılarak konur. Tanı konulduktan sonra, tedavi genellikle inmenin tipine ve şiddetine bağlıdır.

  İnme Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  İskemik İnme Tedavisi: İskemik inmelerde, kan akışını geri kazandırmak ve beyin hasarını azaltmak için trombolitik ilaçlar veya endovasküler girişimler gibi tedavi yöntemleri kullanılabilir.

  Hemorajik İnme Tedavisi: Hemorajik inmelerde, kanamayı durdurmak ve beyin dokusunu korumak için cerrahi müdahaleler veya diğer tedavi yöntemleri kullanılabilir.

  İnmenin etkilerini azaltmak ve rehabilitasyonu desteklemek için fizik tedavi, konuşma terapisi, beslenme desteği ve psikolojik destek gibi çeşitli destekleyici tedaviler de uygulanabilir. İnme sonrası erken teşhis ve tedavi, hastanın sağlık ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir.