NÖROLOJİK TANI TESTLERİ

RANDEVU TALEP FORMU

  Kantitatif Elektroensefalografi (QEEG), standart EEG tekniklerine dayanan bir beyin görüntüleme ve analiz yöntemidir. EEG’nin klasik kullanımında, beyin aktivitesinin genel desenleri ve dalga frekansları incelenirken, QEEG daha detaylı bir analiz sunar. Bu teknik, EEG sinyallerini sayısal verilere dönüştürerek beyin aktivitesini kantitatif olarak ölçme ve değerlendirme imkanı sağlar.

  QEEG'nin Ana Hedefleri Nelerdir?

  Beyin fonksiyonlarının değerlendirilmesi:Beyin aktivitesinin farklı bölgelerindeki desenlerin analiz edilmesiyle, bireylerin bilişsel, duygusal ve davranışsal fonksiyonlarının değerlendirilmesini sağlar.

  Nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların araştırılması: qEEG, nörolojik bozukluklar (örneğin, epilepsi, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) ve psikiyatrik bozukluklar (örneğin, depresyon, anksiyete) gibi durumların teşhis ve takibinde kullanılır.

  Beyin fonksiyonlarının izlenmesi ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesi:qEEG, beyin aktivitesindeki değişiklikleri zaman içinde izleyerek bir tedaviye yanıtın değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

  QEEG analizi genellikle bir nöroloji uzmanı tarafından yapılır ve elde edilen verilerin yorumlanması için uzman bir bilgisayar programı kullanılır. Bu analiz sonucunda, beyin aktivitesindeki belirli desenler veya anormallikler belirlenebilir ve bu bilgi tedavi planlamasında kullanılabilir. Kliniğimizde beyin haritalama testleri yapılmaktadır.

  Beyin haritalaması, EEG çekimi sonrasında beyindeki elektrik dalgalarının ayrıntılı olarak incelendiği bir görüntüleme yöntemidir. Saçlı deriden alınan beyin elektriksel aktivite kaydının analiz edilerek farklı frekanstaki dalgaların beyin üzerindeki dağılımını gösteren bu teknik, beyin aktivitesinin bir haritasını çıkarır ve beynin nasıl çalıştığı hakkında detaylı bilgi sağlar. Beyin haritalaması, beyindeki nöropsikiyatrik hastalıkların tespit edilmesinde büyük kolaylık sağlar. Demans, Parkinson hastalığı, kafa travması, otizm spektrum hastalığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi hastalıklarda artan ya da azalan beyin dalgalarının gözlemlenmesi ile tanı koymak kolaylaşır. Bu yolla, beyin haritalaması beyin sağlığına ilişkin değerli bilgiler sunar ve tedavi planlarının belirlenmesine yardımcı olur.