NÖROLOJİK HASTALIKLAR

RANDEVU TALEP FORMU

  Nöropatik ağrı, sinir sistemi hasarı veya disfonksiyonu nedeniyle ortaya çıkan kronik bir ağrı türüdür. Normalde sağlıklı bir sinir sistemi, vücuttaki zararlı uyaranları algılar ve bu bilgiyi beyne ileterek ağrıyı hissetmemizi sağlar. Ancak nöropatik ağrı durumunda, sinir sistemi normal işlevini yitirir ve vücut normal olmayan bir şekilde ağrı sinyalleri üretir veya normal sinyalleri yanlış şekilde işler.

  Uygun kan tahlili, EMG ve gerekli görülürse ek görüntüleme yöntemleri ile değerlendirilip bir tedavi protokolü oluşturulur. Nöropatik ağrıda kullanılan SNRI, TCA grubu antidepresanların yanında gabapentinoidler kullanılmaktadır. Kliniğimizde de yapmakta olduğumuz nöromodulasyon yöntemleri de günümüzde nöropatik ağrıda oldukça etkili güncel tedavilerdir. TMS nöropatik ağrıda FDA onayı almış belirgin yan etkisi olmayan bir tedavi yöntemidir. Akım tedavileri de (tDCS, tACS), ağrı ve nöropatik ağrıda oldukça etkili olabilmektedir.

  Nöropatik Ağrının Temel Özellikleri

  Yanma, Batma veya İğne Batması: Nöropatik ağrı genellikle yanma hissi, batma, iğne batması gibi tarif edilebilen duygularla ilişkilidir. Bu duygular, genellikle belli bir bölgede odaklanmış veya yayılmış şekilde olabilir.

  Duyarsızlık veya Hassasiyet: Nöropatik ağrı genellikle ağrılı bölgede duyarsızlık veya tam tersi olarak aşırı hassasiyet hissi ile birlikte görülür. Yani ağrılı bölge normalde olması gerektiğinden daha duyarlı veya tam tersi olarak hissiz olabilir.

  Sürekli veya Aralıklı: Nöropatik ağrı, bazı durumlarda sürekli olarak var olabilirken, diğer durumlarda ise belirli bir zaman aralığında ortaya çıkabilir ve sonra kaybolabilir.

  Nedenleri: Nöropatik ağrı genellikle sinir sistemi hasarı veya disfonksiyonu ile ilişkilidir. Bu hasar veya disfonksiyon, travma, enfeksiyonlar (örneğin, şeker hastalığına bağlı nöropati), tıbbi durumlar (örneğin, multiple skleroz), sinir sıkışmaları, ameliyatlar veya kanser tedavisi gibi birçok farklı nedenle olabilir.

  Nöropatik ağrı, genellikle diğer ağrı türlerinden farklıdır ve tipik ağrı kesiciler (örneğin, aspirin veya ibuprofen gibi) nöropatik ağrıyı genellikle etkin bir şekilde kontrol etmez. Bu nedenle nöropatik ağrının yönetimi, genellikle farklı tedavi yaklaşımları gerektirir. Bunlar arasında antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar, lokal anestezikler, fizik tedavi, akupunktur, sinir blokajları, sinir stimülasyonu gibi yöntemler yer alabilir.

  Nöropatik ağrı tedavisi, hastanın durumuna ve ağrı şiddetine göre kişiselleştirilir. Tedavide multidisipliner bir yaklaşım genellikle daha etkili olabilir.