NÖROLOJİK HASTALIKLAR

RANDEVU TALEP FORMU

  Epilepsi, tekrarlayıcı ve kontrolsüz nöbetlerin yaşandığı bir nörolojik bozukluktur. Nöbetler, beynin anormal elektriksel aktivitesi nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle beklenmedik bir şekilde başlar. Epilepsi, farklı yaş gruplarında ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Epilepsi genellikle bir hastalık değil, bir semptomdur ve altta yatan nedenin belirlenmesi önemlidir.

  Epilepsi tanısı nörolojik muayene, beyin MRI, EEG, gerekli kan tahlilleri ile konulmaktadır. Aynı zamanda arada kalınan durumlarda, tıpta konversiyon denilen psikolojik hastalıklarla ilintili bayılmaları ayırt etmede, tedavi takibi doz artırma veya azaltma gibi hedeflerde qEEG denilen beyin haritalama yönteminden destek alınabilmektedir. Epilepsi tedavisi öncelikle hasta ve yakınlarının bilglilendirilmesi , uygun medikasyonun düzenlenmesi, uygun diyet listesinin hazırlanması , eksik vitamin var ise yerine konulması, hormonal-matabolik bozuklukların düzenlenmesi ve gerekli durumlarda psikolojik değerlendirme ve destek programından oluşmaktadır.

  Epilepsinin Temel Özellikleri Nelerdir?

  Nöbetler: Nöbetler, epilepsinin en belirgin özelliğidir. Nöbetler, beyin aktivitesinde ani ve anormal bir değişiklikle başlar ve genellikle birkaç saniye veya dakika sürer. Nöbetlerin şiddeti ve süresi farklı olabilir.

  Tekrarlayıcı Nöbetler: Epilepsi tekrarlayıcı nöbetlerle karakterizedir. Tek bir nöbet, genellikle epilepsi tanısı koymak için yeterli değildir; tekrarlayan nöbetlerin varlığı epilepsi tanısını doğrular.

  Farklı Nöbet Tipleri: Epilepsi çeşitli nöbet tipleriyle ilişkilendirilebilir. Bunlar arasında genel nöbetler (tonik-klonik, absent, miyoklonik gibi) ve kısmi nöbetler (basit kısmi, karmaşık kısmi gibi) yer alır.

  Nöbetlerin Başlama Zamanı: Epilepsi her yaşta başlayabilir, ancak genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar. Ancak, yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

  Epilepsinin Nedenleri Nelerdir?

  Genetik Faktörler: Bazı vakalarda genetik faktörler epilepsinin gelişimine katkıda bulunabilir.

  Beyin Hasarı: Travma, enfeksiyonlar, doğuştan anomaliler veya beyin tümörleri gibi faktörler beynin normal fonksiyonlarını etkileyerek epilepsiye yol açabilir.

  Nörolojik Hastalıklar: Alzheimer hastalığı, inme, beyin enfeksiyonları gibi nörolojik hastalıklar epilepsi riskini artırabilir.

  Metabolik Bozukluklar: Elektrolit dengesizlikleri, kan şekeri düzensizlikleri gibi metabolik sorunlar epilepsiye neden olabilir.

  Epilepsi teşhisi, genellikle bir nörolog tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve nöbetlerin kaydedildiği elektroensefalografi (EEG) gibi testlerle konur. Epilepsi tedavisi, genellikle antiepileptik ilaçlarla yapılır.

  Cerrahi müdahaleler veya diğer tedavi yöntemleri bazı durumlarda gerekebilir. Her hasta için tedavi planı, nöbet tipleri, sıklığı, şiddeti ve altta yatan nedenler gibi faktörlere bağlı olarak kişiselleştirilir.