NÖROLOJİK TANI TESTLERİ

RANDEVU TALEP FORMU

  Elektroensefalografi (EEG), beyin aktivitesini ölçmek ve kaydetmek için kullanılan bir tıbbi test ve inceleme yöntemidir. EEG, beyindeki elektriksel aktiviteyi kaydederek beyin dalgalarını analiz eder. Bu test genellikle epilepsi, uyku bozuklukları, beyin hasarı, beyin tümörleri gibi durumların teşhisinde ve takibinde kullanılır.

  EEG testi sırasında, kişinin kafa derisine elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlar beyin aktivitesini ölçmek için kullanılır ve beyindeki elektriksel sinyalleri kaydeder. Kişi test sırasında genellikle rahat bir pozisyonda oturur veya yatar. EEG verileri, bilgisayar tarafından işlenerek beyin dalgalarının grafiksel bir temsilini oluşturur.

  EEG'nin Kullanım Alanlar

  Epilepsi Tanısı ve Takibi: Epilepsi hastalarında beyin dalgalarındaki anormal aktivitelerin tespiti ve epileptik nöbetlerin sıklığının izlenmesi için kullanılır.

  Uyku Bozuklukları: Uykuda meydana gelen beyin aktivitelerinin incelenmesi ve uyku bozukluklarının teşhisi için kullanılır.

  Beyin Hasarı ve Tümörleri: Beyin hasarı, enfeksiyonlar veya tümörler gibi durumların belirlenmesi ve takibi için kullanılabilir.

  Nörolojik Bozukluklar: Parkinson hastalığı, demans gibi nörolojik bozuklukların değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

  EEG sonuçları, beyin aktivitesinin normal mi yoksa anormal mi olduğunu gösteren grafikler ve veriler şeklinde raporlanır. Bu sonuçlar, bir nöroloji uzmanı tarafından yorumlanır ve teşhis veya tedavi planlaması yapılır. Kliniğimizde aynı gün içerisinde EEG çekimi ve raporlanması yapılmaktadır.