NÖROLOJİK HASTALIKLAR

RANDEVU TALEP FORMU

  Travmatik beyin hasarı (TBH), kafaya alınan ve normal beyin fonksiyonlarını bozan bir darbeden kaynaklanır. TBH, bilişsel sağlık için iki şekilde önemli bir tehdittir:

  1. TBH’nin uzun süreli ve hatta kalıcı olabilen doğrudan etkileri arasında bilinç kaybı, travmatik olayı hatırlayamama, kafa karışıklığı, yeni bilgileri öğrenme ve hatırlamada güçlük, tutarlı konuşma güçlüğü, dengesizlik, koordinasyon eksikliği ve görme veya işitme sorunları sayılabilir.
  2. Bazı TBI türleri, yaralanma gerçekleştikten yıllar sonra Alzheimer veya diğer demansların gelişme riskini artırabilir.

  Düşmeler her yaştan insan için TBH’nin önde gelen nedenidir, ancak yaşlı yetişkinler için özellikle tehlikelidir. 65 yaşın üzerindeki her 4 Amerikalıdan 1’inden fazlası her yıl düştüğünü bildirmektedir. Yaşlı yetişkinler, düşme nedeniyle TBI ile ilgili hastaneye yatış ve ölüm riski altındadır. TBI’ın diğer yaygın nedenleri arasında araç kazaları ve spor yaralanmaları yer almaktadır. Savaş alanındaki patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları gibi beyni kafatası içinde şiddetli bir şekilde sarsan dolaylı kuvvetler de TBH’ye neden olabilir. Ayrıca TBI, kafatası ve beyne nüfuz eden kurşun yaraları veya diğer yaralanmalardan da kaynaklanabilir.

  Doktorlar, yaralanmanın bilinç kaybına neden olup olmadığına, bilinç kaybının ne kadar sürdüğüne ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak TBI’yı hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırır. Çoğu TBI vakası yaşamı tehdit etmediği için hafif olarak sınıflandırılsa da, hafif bir TBI bile ciddi ve uzun süreli etkilere sahip olabilir.

  Yaygınlık

  Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) TBH’yi ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlamaktadır. CDC, 2019 yılında TBI’ın 223.000’den fazla hastaneye yatışta tanı olduğunu tahmin etmektedir. 2020 yılında, TBI 64.000’den fazla ölüme katkıda bulunmuştur.

  Semptomlar

  TBI semptomlarının şiddeti, yaralanmanın hafif, orta veya şiddetli olmasına bağlıdır. Beyin sarsıntısı olarak da bilinen hafif TBI (MTBI) ya bilinç kaybına neden olmaz ya da bilinç kaybı 30 dakika veya daha kısa sürer. Hafif TBI semptomları arasında yaralanmanın nedenini veya hemen öncesinde veya 24 saat sonrasına kadar meydana gelen olayları hatırlayamama; kafa karışıklığı ve yönelim bozukluğu; yeni bilgileri hatırlamada zorluk; baş ağrısı; baş dönmesi; bulanık görme; bulantı ve kusma; kulaklarda çınlama; tutarlı konuşma güçlüğü; ve duygularda veya uyku düzeninde değişiklikler yer alabilir. Bu belirtiler genellikle yaralanma anında veya hemen sonrasında ortaya çıkar, ancak bazen günler veya haftalar boyunca gelişmeyebilir. Hafif TBI semptomları genellikle geçicidir ve saatler, günler veya haftalar içinde geçer; ancak bazen aylar veya daha uzun sürebilir.

  Orta şiddette TBH 30 dakikadan fazla ancak 24 saatten az süren bilinç kaybına, şiddetli TBH ise 24 saatten fazla süren bilinç kaybına neden olur. Orta ve şiddetli TBH’nin semptomları hafif TBH’ninkilere benzer, ancak daha ciddi ve daha uzun sürelidir.

  TBH’nin tüm formlarında, bilişsel değişiklikler, doğrudan yaralanmadan kaynaklanabilecek en yaygın, sakatlayıcı ve uzun süreli semptomlar arasındadır. Yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama becerisi sıklıkla etkilenir. Yaygın olarak etkilenen diğer bilişsel beceriler arasında dikkat etme, düşünceleri organize etme, görevleri ve faaliyetleri tamamlamak için etkili stratejiler planlama ve sağlam kararlar verme kapasitesi yer alır.

  Demansın ayırt edici özelliği olan düşünme becerilerindeki daha ciddi değişiklikler, yaralanma gerçekleştikten yıllar sonra gelişebilir ve kişi yaralanmanın ani etkilerinden kurtulmuş gibi görünebilir.

  Teşhis

  TBI, bilincinizi kaybetmeseniz ve belirtileriniz hızla ortadan kalksa bile beyninize zarar verir. Başına darbe alan ve TBI belirtileri gösteren herkes, belirtiler hafif görünse bile tıbbi yardım almalıdır. Bir veya iki dakikadan uzun süre bilinci kapalı kalan veya nöbet geçiren, tekrarlayan kusma veya zaman geçtikçe daha da kötüleşen semptomlar yaşayan herkes için acil servisleri arayın. Bir araçtan fırlama sırasında başından yaralanan, yaya iken bir araç tarafından çarpılan veya üç metreden daha yüksekten düşen herkes için acil yardım isteyin.

  Sağlık uzmanları tarafından yapılan değerlendirmeler tipik olarak şunları içerir:

  • Yaralanma koşulları hakkında sorular
  • Kişinin bilinç düzeyinin ve kafa karışıklığının değerlendirilmesi

  Hafıza ve düşünme, görme, işitme, dokunma, denge, refleksler ve beyin fonksiyonlarının diğer göstergelerini değerlendirmek için nörolojik muayene.

  Komplikasyon olasılığını artırabileceğinden, özellikle Coumadin ve aspirin gibi kan sulandırıcı ilaçlar (reçeteli, reçetesiz veya “doğal ilaçlar”) kullanıyorsanız doktorunuza bildirin. Ayrıca, alkol veya yasadışı uyuşturucu kullanıyorsanız sağlık uzmanınızı bilgilendirin. TBI’ın nedenine ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak, beyinde kanama veya şişme olup olmadığını belirlemek için bilgisayarlı tomografi (BT) ile beyin görüntülemesi gerekebilir. TBI geçirdiyseniz, kalıcı tıbbi kayıtlarınıza not edilmeli ve yeni bir doktora tıbbi geçmişinizi tanıtırken bundan bahsedilmelidir.

  Nedenler ve Risk Faktörleri

  TBH'ın Önlenmesi

  Düşmeler TBH’nin en yaygın nedeni olduğundan ve yaşlı yetişkinler için özellikle ciddi bir risk oluşturduğundan, düşmelerin meydana gelmesini önlemek için adımlar atmak önemlidir. Yaşlı bir yetişkin düşme sonucu ciddi bir TBI geçirdiğinde, yaralanmanın doğrudan etkileri uzun vadeli bilişsel değişikliklere, işlev görme yeteneğinin azalmasına ve duygusal sağlıkta değişikliklere neden olabilir. Tahminen 775.000 yaşlı yetişkin TBH’ye bağlı engellilikle yaşamaktadır.

  Düşme riskini azaltmak için alınabilecek önlemler arasında hareketlilik sorunları, kas zayıflığı veya denge bozukluğunu telafi etmek için bir yürüteç veya başka bir yardımcı cihaz kullanmak; görüşünüzü düzenli olarak kontrol ettirmek ve değişiklikleri düzelten gözlük veya kontakt lens kullanmak; ilaç yan etkilerini veya aldığınız ilaçlar arasındaki etkileşimleri izlemek için doktorunuzla birlikte çalışmak ve dağınıklık, gevşek halılar veya zayıf aydınlatma gibi evdeki tehlikelerden kaçınmak yer almaktadır.

  Araç kazaları TBH’nin bir diğer yaygın nedenidir. Aracınızı iyi durumda tutarak, yol kurallarına uyarak ve her zaman emniyet kemerinizi takarak riskinizi azaltabilirsiniz. Ayrıca bisiklete binerken, paten kayarken veya temas sporları yaparken yüksek kaliteli bir kask ve diğer koruyucu ekipmanları takarak başınızı koruyabilirsiniz. Kaskınızın her tarafa tam oturduğundan ve ABD Tüketici Ürün Güvenliği Komisyonu tarafından onaylandığından emin olun.

  Demans ve TBI

  Son 30 yılda yapılan araştırmalar, orta ve şiddetli TBH’yi, ilk kafa travmasından yıllar sonra Alzheimer hastalığı veya başka bir demans gelişme riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirmiştir. Riskin arttığını gösteren bu önemli çalışmalardan birinde, orta şiddette TBH öyküsü olan yaşlı yetişkinlerin Alzheimer’a yakalanma riskinin kafa travması öyküsü olmayanlara göre 2,3 kat daha fazla olduğu ve şiddetli TBH öyküsü olanların ise 4,5 kat daha fazla riske sahip olduğu bulunmuştur. Hepsi olmasa da diğer çalışmalar da orta ve şiddetli TBH ile yüksek risk arasında bir bağlantı bulmuştur.

  Çalışmalar, erken ve orta yaşlarda TBH’nin yaşamın son dönemlerinde demans riskinin iki ila dört katı ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu risk, birden fazla TBI geçiren kişilerde çok daha yüksek görünmektedir, ancak bunu doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  Araştırmacılar ayrıca, tekrarlanan darbelerden ziyade tek bir travmatik beyin hasarının anormal bir demans formuyla ilişkili olabileceğine dair ilk kanıtı bulduklarına inanıyorlar. Beyin yaralanması geçiren hastalarda, böyle bir travma geçirmeyenlere kıyasla daha yüksek düzeyde tau proteini bulunmuştur.

  Ortaya çıkan kanıtlar ayrıca Amerikan futbolu, boks, hokey ve futbol gibi sporlarda meydana gelebilenler gibi tekrarlanan hafif TBI’ların, zamanla kötüleşen bir beyin hastalığı olan kronik travmatik ensefalopati (CTE) riskiyle daha fazla bağlantılı olabileceğini göstermektedir.

  Önceki araştırmalar boksörlerin, orijinal adı dementia pugilistica ya da “yumruk sarhoşluğu sendromu” olan CTE riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Boksörlerde CTE riski, boksörün nakavt edilme sayısıyla değil, boks yaptığı raunt sayısıyla yakından bağlantılı görünmektedir; bu da bilinç kaybına neden olmayan tekrarlanan hafif TBI’ların bile demans riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Araştırmacılar, CTE’nin az sayıda şiddetli TBI, çok sayıda hafif veya çok hafif TBI veya başka bir kafa travması modelinden sonra ortaya çıkma olasılığının daha yüksek olup olmadığını henüz bilmiyorlar. CTE’nin semptomları arasında hafıza kaybı, kafa karışıklığı, muhakeme bozukluğu, dürtü kontrol sorunları, saldırganlık, depresyon, anksiyete, intihar eğilimi, parkinsonizm (Parkinson hastalığına benzer hareket semptomları) ve nihayetinde ilerleyici bunama yer alabilir. Bu semptomlar son TBI’dan yıllar hatta on yıllar sonra başlayabilir.

  Orta veya şiddetli bir TBI ya da tekrarlayan hafif TBI geçirdikten sonra uzun vadede olası demans riskini azaltmak için bilinen bir strateji olmamasına rağmen, bu kategorilerden birinde kafa travması geçiren herkesin demans geliştirmediğini anlamak önemlidir. Journal of Neurology’nin çevrimiçi baskısında 23 Mart 2016 tarihinde yayınlanan bir çalışmada, TBI geçmişinin bilişsel bozukluğun başlangıç yaşını iki veya daha fazla yıl hızlandırabileceği bulunmuştur. Bu sonuçlar, TBI’ın yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme için önemli bir risk faktörü olduğunu ve hafif bilişsel bozukluğu ve Alzheimer hastalığı olan kişilerde daha erken bir başlangıç yaşı ile ilişkili olduğunu gösteren diğer çalışmalarla tutarlıdır.

  İsveç’teki Umeå Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen bir başka çalışma, TBH’nin demans için bir risk faktörü olduğunu doğrulamış ve demans tanısı riskinin yaralanmadan sonraki ilk yıl içinde en yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu süre zarfında, TBI geçiren kişilerin demans teşhisi alma olasılığı, TBI geçirmeyenlere göre dört ila altı kat daha fazladır. PLOS Medical Journal’da 30 Ocak 2018’de yayınlanan çalışma, beyin sarsıntısı veya diğer TBI’ların 30 yıl sonra bile demans gelişme riskini artırabileceği sonucuna varmıştır.

  JAMA Neurology’nin Eylül 2018 sayısında yayınlanan bir çalışma, hafif TBI’ların demans riskini artırarak askeri gaziler için ciddi sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. Irak ve Afganistan’daki savaşlar sırasında görev yapan 350.000’den fazla Amerikalının tıbbi kayıtlarını inceleyen araştırmacılar, en az bir hafif TBI geçiren erkek ve kadınların, ordudan emekli olduktan sonra bunama geliştirme olasılıklarının, yaralanmamış akranlarına göre iki kat daha fazla olduğunu tespit etti. Daha ağır travmatik beyin hasarı geçiren gazilerin bunama riski ise dört kat daha fazladır. Brain Pathology dergisinin 25 Şubat 2021 tarihli sayısında yayımlanan daha yeni bir araştırma da bu riski doğrulamıştır. Askeri patlayıcılardan kaynaklanan şok dalgalarına maruz kalan askerler, bu patlamalardan kaynaklanan travmatik beyin yaralanmaları olmayanlar da dahil olmak üzere, onları nörolojik ve psikolojik hasar ve Alzheimer hastalığı için daha yüksek risk altında bırakan ince patlama kaynaklı yaralanmalar yaşadı.

  TBI ve demans arasındaki ilişkiyi tam olarak anlamak ve orta, şiddetli ve tekrarlanan hafif TBI’ların neden daha yüksek risk altında olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. TBI’ın beyin kimyasını nasıl değiştirdiğine dair mevcut araştırmalar, TBI ile Alzheimer ile bağlantılı ayırt edici protein anormallikleri arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir. Yaralanmadan sonraki saatler içinde, şiddetli TBI’ın Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliklerinden biri olan beta-amiloid adlı bir proteinin seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Ve tekrarlanan hafif TBI ile bağlantılı demans olan CTE, en güçlü şekilde Alzheimer’ın bir başka ayırt edici özelliği olan tau proteini birikintileri ile karakterize görünmektedir. Beta-amiloid birikintileri de CTE’li bazı bireylerde bulunur. Artık daha iyi görüntüleme teknikleri mevcut olduğundan, daha fazla araştırmacı CTE’nin Alzheimer’dan farklı olduğunu kabul etmektedir. CTE’yi ve demansla ilişkisini anlamada bu büyük adım atılmış olsa da, beyinde meydana gelen değişiklikleri tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  Bazı çalışmalar, APOE-e4 adı verilen apolipoprotein E (APOE) geninin bir varyasyonuna sahip olan bireylerde TBI’ın bunamaya neden olma olasılığının daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir. APOE-e4 ile TBI geçirmiş kişilerde bunama riski arasındaki bağlantının gücünü anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

  Sonuçlar

  Alzheimer hastalığı ve TBH’nin uzun vadeli bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek diğer demanslar, zaman içinde kötüleşen ilerleyici bozukluklardır. Tüm demanslarda olduğu gibi, yaşam kalitesini etkiler, yaşam süresini kısaltır ve diğer sağlık koşullarını etkili bir şekilde yönetme çabasını zorlaştırır.

  Tedavi

  En ciddi TBH’ler özel hastane bakımı gerektirir ve aylarca yatarak rehabilitasyon gerektirebilir. Çoğu TBI hafiftir ve gözlem için kısa bir hastanede kalma veya evde izleme ve ardından gerekirse ayakta rehabilitasyon ile yönetilebilir.

  TBI geçmişi olan bir kişide demans tedavisi, teşhis edilen demans türüne bağlı olarak değişir. Alzheimer veya başka bir spesifik demans türünün tedavisine yönelik stratejiler, TBI öyküsü olan ve olmayan bireyler için aynıdır. Bununla birlikte, CTE araştırmacılar ve hekimler için nispeten yeni bir keşif alanı olduğundan, bu durumun teşhisi ve yönetimi için resmi klinik kılavuzlar henüz mevcut değildir. CTE’de rol oynayabilecek yaralanma modelleri ve beyin değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve önleme, teşhis ve tedavi için yeni stratejiler geliştirmek için çeşitli büyük araştırma girişimleri devam etmektedir.