NÖROLOJİK HASTALIKLAR

RANDEVU TALEP FORMU

  Biyobelirteç Nedir?

  Biyobelirteç terimi “biyolojik belirteç “in kısaltmasıdır ve genel olarak canlılarda gözlemlenen tıbbi bir işaret veya özelliği ifade eder. Biyobelirteçler, bir hastalığın mevcut olup olmadığını veya bir kişinin bir hastalık geliştirme riski altında olup olmadığını gösterebilen ölçülebilir biyolojik değişikliklerdir.

  Bilim insanları ve sağlık uzmanları biyobelirteçleri tespit ederek ve ölçerek belirli hastalıkları tararlar. Bazı yöntemler arasında görüntüleme taramaları yapmak ve kan, tükürük, idrar ve beyin omurilik sıvısı (beyin ve omuriliği çevreleyen berrak, renksiz bir sıvı) gibi vücut sıvılarından örnekler toplamak yer alır. Örneğin, yüksek kan glikozu (şeker) seviyesi diyabetin bir biyobelirtecidir ve bu durumu teşhis etmek için yaygın olarak kullanılır.

  Alzheimer Hastalığını Tespit Etmek İçin Biyobelirteçler Var mı?

  Doktorlar hafıza ve düşünme sorunlarını değerlendirmek için çeşitli araçlar kullanırken, Alzheimer teşhisi şu anda büyük ölçüde bilişsel gerilemenin gözlemlenmesine dayanmaktadır – hastalığın beyne zaten zarar verdiği bir nokta. Araştırmacılar, Alzheimer hastalığının daha erken teşhis edilmesini sağlayacak erişilebilir ve doğru tespit yöntemlerini keşfetmeyi ummaktadır, böylece tedaviler semptomlar başlamadan önce başlatılabilir. Uzmanlar, biyobelirteçlerin diğer testlerle birlikte Alzheimer teşhisine giden en umut verici yollardan birini sunduğuna inanmaktadır.

  Alzheimer’ın erken evrelerini gösterme kabiliyetleri açısından çeşitli potansiyel biyobelirteçler üzerinde çalışılmaktadır ve bunlardan birkaçı günümüzde hastalığı taramak için daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin, Alzheimer hastalığının ayırt edici iki beyin değişikliği – beta-amiloid ve tau olarak bilinen protein parçalarının birikimi – görüntüleme teknolojileri kullanılarak tespit edilebilen veya bir beyin omurilik sıvısı testi ile değerlendirilebilen biyobelirteçlerdir. Ancak, bu biyobelirteçlerin varlığı tek başına Alzheimer tanısını belirlemek için yeterli değildir.

  Aşağıdaki araçların hepsi doktorunuzun muayenehanesinde mevcut olmasa da, araştırmacılar tüm bireyler için teşhis sürecini iyileştirmek amacıyla invazif olmayan, uygun maliyetli ve güvenilir test yöntemleri üzerinde yoğun bir şekilde çalışmaktadır.

  Beyin Görüntüleme / Nöro Görüntüleme

  Görüntüleme teknolojisi günümüzde Alzheimer’ın erken teşhisi için düzenli olarak kullanılmakta ve umut verici yeni beyin görüntüleme teknikleriyle gelişmeye devam etmektedir.

  Yapısal görüntüleme beyin dokusunun şekli, konumu veya hacmi hakkında bilgi sağlar. Yapısal teknikler arasında manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (CT) yer alır. Alzheimer ile yaşayan insanların beyinleri hastalık ilerledikçe önemli ölçüde küçülür. Yapısal görüntüleme araştırmaları, hipokampus gibi belirli beyin bölgelerindeki küçülmenin Alzheimer’ın erken bir belirtisi olabileceğini göstermiştir.

  Günümüzde, Alzheimer veya diğer demanslar için standart bir çalışma yapısal görüntülemeyi içerebilir. Bu testler, Alzheimer’a benzer semptomlara neden olabilecek diğer durumları elemek için de kullanılır.

  Fonksiyonel Görüntüleme

  Fonksiyonel görüntüleme teknolojisi, insan beyninin işlevini incelemek ve beyindeki kan akışı ve hücre metabolizması gibi aktivite ve süreçlerdeki değişiklikleri ölçmek için kullanılır. İşlevsel görüntüleme araştırmaları, Alzheimer hastalarının tipik olarak belirli bölgelerde beyin hücresi aktivitesinin azaldığını göstermektedir. Örneğin, florodeoksiglukoz (FDG)-pozitron emisyon tomografisi (PET) ile yapılan çalışmalar, Alzheimer’ın genellikle hafıza, öğrenme ve problem çözmede önemli olan beyin bölgelerinde glikoz kullanımının azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. FDG-PET, yakın zamanda demans tanısı konmuş ve hem Alzheimer hem de frontotemporal demans tanı kriterlerini karşılayan en az altı aylık bilişsel düşüşü belgelenmiş kişiler için sigorta kapsamında olabilir.

  Moleküler Görüntüleme

  PET taramalarını da kullanan moleküler görüntüleme, Alzheimer’ı en erken aşamalarında teşhis etmek için yeni yaklaşımlar bulmayı amaçlayan en aktif araştırma alanları arasındadır. Moleküler stratejiler, Alzheimer’ın biyolojik ipuçlarını, hastalık beynin yapısını veya işlevini değiştirmeden veya hafıza, düşünme ve muhakeme üzerinde geri dönüşü olmayan bir etki yaratmadan önce tespit edebilir. Moleküler görüntüleme ayrıca hastalığın ilerleyişini izlemek ve yeni nesil, hastalık modifiye edici tedavilerin etkinliğini değerlendirmek için yeni bir strateji sunabilir. Birkaç moleküler görüntüleme bileşiği üzerinde çalışılmaktadır ve dördü klinik kullanım için FDA tarafından onaylanmıştır:

  • Florbetaben (Neuraceq®), Florbetapir (Amyvid®) ve Flutemetamol (Vizamyl®) beyindeki beta-amiloidin saptanması için onaylanmıştır.
  • Flortaucipir F18 (Tauvid®) beyinde tau tespiti için onaylanmıştır.

  Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Testleri

  BOS, beyin ve omuriliği yıkayan ve yastıklayan berrak bir sıvıdır. Yetişkinlerde, doktorların lomber ponksiyon veya spinal tap adı verilen minimal invaziv bir prosedürle örnekleyebildiği yaklaşık 1 pint BOS bulunur.

  Araştırmalar, erken evrelerdeki Alzheimer hastalığının beyin omurilik sıvısında bulunan tau ve beta-amiloid gibi biyobelirteçlerin seviyelerinde değişikliklere neden olabileceğini göstermektedir. Bir başka potansiyel belirteç de nörodejeneratif hastalıklarda yüksek seviyede bulunan nörofilament ışığıdır (NfL), ancak Alzheimer’a özgü değildir.

  BOS testleri şu anda demans uzmanları tarafından Alzheimer tanısına yardımcı olmak için kullanılmaktadır ve araştırmalar diğer demansların tanı ve tespitine yardımcı olacak yeni belirteçler geliştirmeye ve standartlaştırmaya devam etmektedir.

  FDA onayı almış birkaç yeni BOS testi (Lumipulse® ve Elecsys®) bulunmaktadır. Bu yeni tanı araçları, klinisyenler tarafından BOS’taki amiloid ve tau belirteçlerini tespit etmek için kullanılabilir ve bu da beyindeki amiloid değişikliklerini öngörebilir.

  Kan Testleri

  Araştırmacılar, kandaki belirli belirteçlerin seviyelerindeki tutarlı ve ölçülebilir değişikliklerin Alzheimer ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktadır. Bu belirteçler arasında tau, beta-amiloid veya semptomlar ortaya çıkmadan önce ve sonra ölçülebilen diğer biyobelirteçler yer alabilir. Hastalığı teşhis etmek için kan testleri gibi basit, ucuz, noninvaziv ve kolay ulaşılabilir teşhis araçlarına acil ihtiyaç vardır.

  Günümüzde kan testleri klinik araştırmaların tasarımını iyileştirmekte ve bazı özel bakım merkezlerinde kullanılmaktadır. Gelecekte, Alzheimer ve diğer tüm demansların teşhis sürecinde devrim yaratmaları çok muhtemeldir.

  Şu anda piyasada, hafıza şikayetlerinin teşhisine yardımcı olmak için sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından istenebilecek birkaç kan testi bulunmaktadır. Bu testler henüz FDA onayına sahip değildir. Şu anda, kan testlerinin yalnızca Alzheimer hastalarını gören uzman doktorlar tarafından kullanılması önerilmektedir.

  hafıza şikayetleri. Herhangi bir bilişsel veya hafıza semptomu olmayan bireyler için önerilmemektedir.

  Şu anda mevcut olan testler beyinde amiloid değişikliklerinin varlığını veya nörodejeneratif hastalık veya nöronal hasarın varlığını öngörebilir. Bu kan testleri Alzheimer hastalığını veya başka bir demansı teşhis etmek için tek başına bir test olarak kullanılamaz; diğer muayenelerle birlikte teşhis çalışmasının bir parçası olarak kullanılacaktır.

  Gelişmekte Olan Biyobelirteçler

  Retinal Görüntüleme

  Bazı araştırmacılar retinal görüntülemenin gözün belirli bölgelerindeki Alzheimer hastalığının biyolojik belirtilerini tespit etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor. Gözün beyne yakınlığı ve her ikisinde de gözlenen bazı değişikliklerin benzerliği nedeniyle, gözdeki değişiklikler beyindeki nörodejenerasyon, beynin kan damarlarındaki hasar veya hastalıkla ilişkili diğer süreçlerle ilişkili olabilir.

  Kanıtlanması halinde, retinal görüntüleme teşhis için doğru, noninvaziv ve uygun maliyetli bir seçenek olabilir.

  Tükürük ve Cilt

  Ortaya çıkan diğer biyobelirteçler arasında, beyindeki erken biyolojik değişiklikleri gösterebilecek sinyaller için tükürük ve ciltteki bileşenlerin incelenmesi yer almaktadır. Bu tür biyobelirteçlerle yapılan testler hala çok keşifseldir ve bu testlerin veya biyobelirteçlerin riski incelemek veya tanıya yardımcı olmak için daha rutin olarak kullanılabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.