NÖROLOJİK TANI TESTLERİ

RANDEVU TALEP FORMU

  Nörolojik kan testleri, beyin ve sinir sistemi ile ilgili sağlık durumunu değerlendirmek için kullanılan kan testleridir. Bu testler genellikle bir nöroloji uzmanı tarafından istenir ve belirli nörolojik durumların teşhisini desteklemek veya belirli kan parametrelerini izlemek için kullanılır.

  Nörolojik Kan Testleri Nelerdir?

  Biyokimyasal Testler: Kan biyokimyası, beyin ve sinir sistemi fonksiyonları ile ilişkilendirilen belirli bileşikleri ölçer. Bu testler arasında elektrolit düzeyleri (sodyum, potasyum, kalsiyum), böbrek fonksiyon testleri (böbrek yetmezliği durumunda sinir sistemi üzerinde etkileri olabilir), karaciğer fonksiyon testleri (karaciğer hastalıkları nedeniyle ortaya çıkabilen nörolojik belirtiler) ve glukoz düzeyleri yer alabilir.

  İnflamatuar ve Bağışıklık Testleri: Bazı nörolojik durumlar, özellikle otoimmün hastalıklar ve enfeksiyonlar, bağışıklık sistemine bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu nedenle, inflamatuar belirteçlerin (örneğin, CRP, lökosit sayısı) ve otoimmün antikorların (örneğin, antinükleer antikorlar) ölçülmesi, tanıya yardımcı olabilir.

  Genetik Testler: Belirli nörolojik hastalıkların genetik temelleri olabilir. Bu durumlarda, genetik testler yapılarak hastanın genetik yapısı incelenebilir. Örneğin, Alzheimer hastalığı gibi bazı nörodejeneratif hastalıkların genetik faktörleri incelenebilir.

  Enzim Testleri: Belirli enzimlerin kan düzeyleri, bazı nörolojik hastalıkların teşhisi veya takibinde kullanılabilir. Örneğin, miyozit veya miyopati gibi kas hastalıklarında kas enzimleri (CPK, aldolaz) ölçülebilir.

  Bu testler, belirli nörolojik semptomlar veya tanılarla ilişkili olarak belirlenir ve sonuçlar hastanın klinik durumu ve semptomlarıyla birlikte değerlendirilir. Nörolojik kan testleri, bir nörolojik durumun teşhisini destekleme, tedaviye yanıtı izleme veya belirli bir tedavi protokolünün etkisini değerlendirme amacıyla kullanılabilir. Kliniğimizde tanı ve tedavi takibi için gerekli testler ve kan tahlillerinizi anlaşmalı laboratuvar merkezlerinde çalışılabilmektedir.