Uzman Doktor

Gökçen Hatipoğlu İpek

Uzm. Dr. Gökçen HATİPOĞLU İPEK, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu. 2016-2020 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD’de uzmanlık eğitimini tamamladı.

Uzm. Dr. Gökçen Hatipoğlu İpek, İstanbul Bağdat Caddesi’nde Bulunan Özel Nöroloji Muayenehanesinde; Demans, Bunama, Alzheimer, Parkinson, Titreme, Hareket Hastalıkları, Kas Hastalıkları, Baş Ağrısı, Migren, Nöropatik Ağri, Epilepsi, Nöbet, İnme, Felç, Uyku Hastalıkları, Uyku Apnesi, Narkolepsi Ve Diğer Nörolojik Hastalıklarda Hastalarına Tanı ve Tedavi Hizmeti Vermektedir.

Uzmanlık eğitimi sırasında 2018 yılında University of New South Wales Sydney’de araştırma amacıyla Avustralya’da bulundu. 2020-2022 yılları arasında Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Nöroloji uzmanı olarak çalıştı. 2022-2023 yılları arasında Özel Bodrum Acıbadem Tıp Merkezinde Nöroloji uzmanı olarak görev yaptı.

2024 yılında Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ABD Uyku Birimi’nde uyku tıbbı eğitimi aldı ve yapılan sınavda başarı göstererek “Uyku Hastalıkları Doktoru” unvanını aldı.

Uzm. Dr. Gökçen Hatipoğlu İpek, 2024 yılından itibaren İstanbul Bağdat Caddesi’nde bulunan özel muayenehanesinde hastalarına hizmet vermektedir.

Uzm. Dr. Gökçen Hatipoğlu İpek’in alanında yayınlanmış bilimsel yazıları, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çalışmaları ve basılı kitap bölümleri bulunmaktadır.

Uzmanlık tezi olan “Migrende Nosiseptin ve Anandamid düzeylerinin atak sıklığı ve analjezik aşırı kullanımı ile ilişkisi.” isimli çalışması 2022 yılında Türk Nöroloji Dergisi tarafından en iyi araştırma makalesi alanında ikincilik ödülü almıştır.